โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หัวข้อ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการนำความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window